Samorząd uczniowski i poczet sztandarowy

Jak co roku, gdy najstarsza klasa kończy Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Wałdowie, żegnamy nie tylko ósmoklasistów jako absolwentów, ale także członków samorządu uczniowskiego i pocztu sztandarowego.

W tym roku szkolnym pożegnaliśmy naszą przewodniczącą samorządu uczniowskiego Julię Stryszyk, która w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego przekazała berło przewodniczącej Helenie Patynie. Ponadto pożegnaliśmy też członków samorządu – Olgę Jagielską, Oliwię Debę i Konrada Żubkę.

Zmieni się także skład pocztu sztandarowego, gdyż Julia Piekarska i Damian Kiedrowicz stali się absolwentami szkoły, a Helena Patyna została przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Pocztem sztandarowym w nadchodzącym roku szkolnym opiekować się będą Rafał Grochowski, Julia Jutrowska i Marta Adamczak.

W tym miejscu chciałbym podziękować Julii S, Oldze, Oliwii, Konradowi, Damianowi i Juli P za działania na rzecz naszej społeczności i godne reprezentowanie szkoły oraz pocztu naszej szkoły na uroczystościach zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych.

W imieniu swoim, Pana Franka, Heleny i Olka życzę Wam wszystkim powodzenia w nowej szkole i nie zapominajcie o nas!

A wybory do samorządu uczniowskiego już na początku września.

Sebastian Skaja