Sprzątanie Świata

W dniach od 20 .09.2020r. do 30. 09.2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie brali czynny udział w Akcji Sprzątania Świata. Prace porządkowe odbywały się  pod opieką wychowawców w zespołach klasowych na godzinach wychowawczych. Sprzątano teren wokół szkoły oraz wykonywano prace porządkowe na terenie ogrodu szkolnego. Na zajęciach z matematyki  uczniowie klasy IV i VI rozwiązywali karty pracy, które miały na celu nie tylko utrwalenie działań matematycznych, ale także usystematyzowanie wiedzy związanej z segregacją odpadów.

Celina Chrapkowska