Umiem pływać 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie informuje, że zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w realizacji projektu:

UMIEM PŁYWAĆ 2020

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki

w I turze, tj. w terminie: 10.02.2020r. do 26.06.2020r.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

W projekcie mogą brać udział tylko uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.Grupa ćwiczebna, w przypadku naszej szkoły to 15 osób. Zajęcia prowadzić mogą tylko osoby, które posiadają kwalifikacje trenera lub instruktora pływania.

Realizacja zajęć to 20 godzinny (obowiązują godziny dydaktyczne) kurs podstawowej nauki pływania prowadzony zgodnie z programem MSiT z częstotliwością 2 godzin tygodniowo z możliwością blokowania zajęć. Podczas zajęć obowiązują regulaminy pływalni, na których odbywają się zajęcia.

Opiekunami podczas transportu na pływalnię oraz podczas powrotu na miejsce zbiorki sprawować będzie nauczyciel z naszej szkoły.

Wszystkie dzieci (uczestnicy) ubezpieczeni będą od NNW i obejmować będzie udział w zajęciach oraz drogę na pływalnię z miejsca zbiórki oraz powrót z pływalni na miejsce zbiórki (transport zorganizowany pod opieką wychowawcy) na podstawie wpisu uczestnika do dziennika zajęć.

W związku z powyższym , z klas I, II, III szkoły podstawowej zostanie wyłonionych 15 osób – uczestników projektu.

Harmonogram wyjazdów zostanie podany w późniejszym terminie.