„Zanim uderzysz pomyśl”.

Jest już tradycją naszej szkoły, że raz w roku obchodzimy „Dzień bez przemocy i walki z uzależnieniami”. W tym roku obchodziliśmy ten dzień  11 października 2013 roku i  połączyliśmy go z uroczystym apelem z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Celem Dnia bez przemocy i walki z uzależnieniami było:

– wskazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu,

– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

– zachęcanie dzieci do aktywności, inwencji twórczej,

– integrowanie uczestniczących uczniów,

– kształtowanie umiejętności uważnego i kulturalnego zachowania się podczas wspólnego wykonywania zadań,

– uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych,

– pobudzanie ducha zdrowej rywalizacji, współzawodnictwa.

 

O godz. 8:15 po krótkim apelu na którym koordynatorzy: Małgorzata Jurak i Bożena Reinke poinformowali uczniów o celach i o programie tego dnia wszyscy udali się do klas. W klasach pod opieką wychowawców uczniowie klas „0” – VI przygotowywali plakaty na temat: „Nasz świat bez przemocy”. Uczniowie klas I – II Gim. uczestniczyli w debacie. Wspólne spotkanie zaczęli od zabaw integracyjnych po to,  by ułatwić nowym uczniom nawiązywanie kontaktu   z rówieśnikami. W czasie spotkania udało  się stworzyć miłą i życzliwą atmosferę, co ułatwiło podjęcie rozważań na temat trudny i bolesny dla wielu młodych ludzi. W czasie spotkania zostały omówione rodzaje przemocy, sposoby reagowania, a także formy udzielania pomocy. Pedagog Joanna Jesse wspólnie z młodzieżą analizowała pozytywne i negatywne aspekty zachowań w naszej szkole. Uczestnicy debaty zastanawiali się co  zrobić, by wszystkim żyło się lepiej. Uczniowie z zapałem zaangażowali się w realizację powierzonych im zadań.

Około  godziny 9:00 odwiedził nas policjant  Pan Krzysztof Milachowski , który spotkał się z uczniami klas I – IV.

O godzinie 10:30  uczniowie klasy V, VI i III Gim. zaprosili wszystkich na apel  i przygotowany przez siebie program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po części artystycznej Pani Dyrektor Wanda Tuńska wręczyła niektórym nauczycielom  i pracownikom szkoły nagrody z okazji DEN.

Po zakończeniu apelu wszyscy udali się na boisko „Orlik,” gdzie odbył się turniej piłki nożnej. W tym czasie rodzice  upiekli dla wszystkich kiełbaski na grillu.

Wszyscy „artyści” pracujący przy wykonywaniu plakatów zostali nagrodzeni. Autorzy najciekawszych prac zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, a pozostali otrzymali „słodkie” nagrody pocieszenia.

Dzień ten zorganizowaliśmy dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz zapobiegania uzależnieniom.

Odpowiedzialni za realizację zadania byli:

Małgorzata Jurak – nauczyciel

Bożena Reinke – nauczyciel

Krzysztofa Styburska – nauczyciel

Joanna Jesse – pedagog szkolny

1 006

Więcej zdjęć w zakładce Galeria