Dzieci uczą rodziców – lekcja 4

„Dzieci Uczą Rodziców” – dzisiaj zrealizowaliśmy czwartą już lekcję zgodnie z harmonogramem akcji edukacyjnej przygotowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

Lekcja “Młody ekolog” to fascynująca podróż do świata ekologii. Z niej dowiedzieliśmy się:

Jak dbać o środowisko?

Jak segregować odpady?

Co to jest smog?

Czym jest ekologia?

Przypominamy – jak poprawnie segregować odpady? 

Pojemnik niebieski – papier

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) • katalogi, ulotki, prospekty • gazety i czasopisma • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki • zeszyty i książki • papier pakowy • torby i worki papierowe

Pojemnik żółty – plastiki i metale

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych • plastikowe opakowania po produktach spożywczych • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp. • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie • aluminiowe puszki po napojach i sokach • puszki po konserwach • folię aluminiową • metale kolorowe • kapsle, zakrętki od słoików

Pojemnik zielony – szkło

• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne 

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) • gałęzie drzew i krzewów • skoszoną trawę, liście, kwiaty • trociny i korę drzew • niezaimpregnowane drewno • resztki jedzenia

Pojemnik szary – odpady zmieszane

 Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

B. Kurzyńska