Uniwersytet Dzieci

Na zajęciach w ramach projektu „Mali inżynierowie” w ścieżce – „Technika” dzisiaj odpowiadaliśmy na pytanie Dlaczego samolot lata?

Najpierw zapoznaliśmy się z pierwszymi maszynami latającymi, a następnie zrobiliśmy samodzielnie samoloty. Poddaliśmy je próbom praktycznym i ustaliliśmy dlaczego niektóre samoloty latają daleko, a inne spadają zaraz po starcie.

Poznaliśmy 4 siły, które oddziałują na samolot (siła nośna, siła grawitacji, siła oporu i siła ciągu). Teraz wszystko stało się jasne i już wiemy dlaczego samoloty latają.

B. Kurzyńska