Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

10 uczniów z I i II klasy gimnazjum uczestniczy w szkoleniu ECDL START w ramach projektu „Pracujemy na naszą przyszłość”.

Niniejsze szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz posługiwania się w codziennej pracy aplikacjami biurowymi. Ponadto przedstawia globalną sieć Internet jako źródło wiedzy i wymiany informacji pomiędzy ludźmi z różnych zakątków świata. Konstrukcja programu szkolenia jest ukierunkowana na przygotowanie uczestników do zdania 4 egzaminów na ścieżce ECDL Core (European Computer Driving Licence), które w ramach projektu będą organizowane pomiędzy poszczególnymi blokami tematycznymi przygotowującymi do danego egzaminu.

Komu potrzebny jest ECDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany mianem „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego przeżyć ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

  • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
  • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
  • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
  • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Beata Kurzyńska

20141129_113116 20141129_113125 20141129_113135 20141205_145006 20141205_145011 20141205_145103