Projekt “Pracujemy na naszą przyszłość”

 

Bez tytułu

PRACUJEMY NA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Nr Projektu WND-POKL.09.01.02-04-121/13

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Gmina Sępólno Krajeńskie otrzymała dofinansowanie projektu “Pracujemy na naszą przyszłość”. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na: dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych. Realizacja programów rozwojowych odbywa się w czterech gimnazjach Gminy Sępólno Krajeńskie.

W Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wałdowie projektem objętych zostało 71 gimnazjalistów z klas I – III. Uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających tj.: zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki prowadzone przez p. Agnieszkę Milachowską i zajęciach komputerowych kończących się egzaminem ECDL Start  pod opieką p. Beaty Kurzyńskiej. Młodzież bierze również udział w zajęciach wyrównujących: z języka polskiego , prowadzonych przez p. Krzysztofę Styburską, z biologii oraz matematyki, prowadzonych przez p. Celinę Chrapkowską i z języka angielskiego, prowadzonych przez p. Sebastiana Skaję. Korzystają też z zajęć z doradcą zawodowym, prowadzonych przez pedagoga szkolnego p. Joannę Jesse. Gimnazjaliści oprócz uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w szkole biorą również udział w wycieczkach edukacyjnych.

Opracowała: A. Milachowska