Oferta pedagoga szkolnego

 Poradnictwo poprzez e-mail lub za pośrednictwem e- dziennika dotyczące: 
- planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu,
- rozwijania zainteresowań i mocnych stron,
- predyspozycji zawodowych i wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, - świadomości cyberzagrożeń,
- jak spędzać czas wolny
- jak radzić sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją
- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wg. potrzeb

Joanna Jesse