“Twój parasol” – aplikacja mobilna

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. W tych warunkach pomocna jest aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie,  zwłaszcza kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy. Korzystając z tego rozwiązania osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać wsparcie. Aplikacja umożliwia również dyskretne przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Szczegółowe informacje o działaniu aplikacji „Twój Parasol” dostępne są w poniższym linku: https://twojparasol.com