PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).
 3. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę) oraz czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamek i blatów.
 4. W widocznym miejscu przed wejściem umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 5. Ograniczone zostaje użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Bibliotekarz w rękawiczkach sam zdejmuje książki z półki. 
 6. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą e-dziennika.
 7. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez e-dziennik i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu.
 8. Książki można odbierać codziennie od godz. 8:00 do godz. 13:00.
 9. Zamówienia złożone w piątek – poniedziałek będą do odbioru w środę od godziny 8.00. Zamówienia złożone we wtorek – czwartek będą do odbioru w piątek od 10.00.
 10. W szczególnych przypadkach odbiór książek będzie uzgodniony z bibliotekarzem.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Wytyczne dotyczące okresu kwarantanny opublikowane zostały przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową.
 2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: 
  1. na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); 
  1. tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 3. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 4. Odizolowane egzemplarze zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni (odłożone do pudła lub torby). Po tym okresie zostają włączone do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami stosuje się rękawiczki.  
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

 • Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum:

– osoby, które tylko odbierają książki, biorą je z ławek w holu szkoły,

– każda książka opatrzona jest zakładką, na której widnieje imię i nazwisko czytelnika oraz klasa.

 • Osoby, które zwracają książki, wkładają je do specjalnie przygotowanego pojemnika z napisem „Biblioteka. Zwroty”. Bibliotekarz sam je wyjmuje. Pojemnik jest systematycznie dezynfekowany.
 • Książki przynoszone przez czytelników bezpośrednio do biblioteki będą odkładane na stół, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Blat dezynfekowany jest po każdym czytelniku.
 • Osobne pomieszczenia nie są wymagane na czas kwarantanny, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.