SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GROMADY ZUCHOWEJ I DRUŻYNY HARCERSKIEJ 2019/2020

Harcerzem być to niełatwe zadanie – wymagające prawo harcerskie, służba, ciągła praca nad sobą, radzenie sobie w wielu sytuacjach, które przydają się w życiu codziennym. Ale jak wiele można zdobyć – przyjaźnie na całe życie, wiedzę o samym sobie, piękne wspomnienia.

Niewielu młodych ludzi umie się świetnie bawić bez używek, radzić sobie w terenie, umie udzielić pierwszej pomocy, szyfrować wiadomości, wiązać węzły, rozpalać choćby ogniska, wyznaczać kierunki, rysować mapy, wymyślać skecze… Bo harcerstwo to przecież głównie wspaniała zabawa, ale też i sposób na życie.

W czasie działalności naszej drużyny i gromady:

– rozpoczęliśmy spotkaniem organizacyjnym i prowadzimy zbiórki już od stycznia,

– poznaliśmy Obietnicę, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie,

– doskonaliliśmy pracę i służbę w zastępach oraz poznaliśmy techniki harcerskie,

– zdobywaliśmy sprawności harcerskie i zuchowe

– nauczyliśmy się wielu piosenek i pląsów,

– zrozumieliśmy, że potrafimy współdziałać w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych,

– niejednokrotnie mieliśmy możliwość poprawiania własnej samooceny i wzmacniania wiary w siebie,

– nawiązaliśmy współpracę z innymi środowiskami harcerskimi,

– wzbogaciliśmy wiedzę o naszym regionie przez różne formy aktywności turystycznej.

Na naszych zbiórkach mamy okazję zdobywać różne sprawności, jednocześnie wspaniale się bawiąc.

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej wykonaliśmy kartki i upominki dla zaprzyjaźnionej gromady zuchowej i drużyny harcerskiej i wysłaliśmy je do Warszawy oraz uczestniczyliśmy w Tucholi w obchodach tego święta w grze terenowej i ognisku.

Z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych jedną ze zbiórek postanowiliśmy spędzić w terenie. Podzieliliśmy się na trzy grupy, wybraliśmy swego przywódcę i udaliśmy się do lasu. Naszym zadaniem było przygotowanie zadań dla przeciwnej drużyny, podczas realizacji których nasi koledzy mieli wykazać się znajomością znaków topograficznych i informacji o żołnierzach, umiejętnością szyfrowania, posługiwania się kompasem. Zdrowa harcerska  rywalizacja, ale przede wszystkim zabawa fair – play towarzyszyły nam przez całą zbiórkę. Nauczyliśmy się pracować w grupie, przydzielając zadania konkretnym osobom i dzieląc się sprawiedliwie pracą na rzecz zwycięstwa całego zastępu.

Pierwszy dzień wiosny, był przygodą rozszyfrowywania listu, wykonywania zadań i odnalezienia uwięzionej Pani Wiosny. Druhna Magda przyniosła gitarę, przy której akompaniamencie raźno śpiewaliśmy piosenki harcerskie, turystyczne i pieśni obrzędowe. Nie zabrakło samodzielnie upieczonych ciast, ciasteczek i innych słodkości. Każdy zastęp miał za zadanie zaprezentować jeden dotychczas poznany utwór. Zabawy było także co niemiara, kiedy wspólnie pląsaliśmy w rytm znanych harcerskich taktów. Druhna Magda przygrywała nam na gitarze, śpiewając piosenki swoim donośnym głosem, nauczyła nas także nowego pląsu, podczas którego z nami wesoło się bawiła Pani Wiosna.

Aby nawiązać bliższą współpracę z komendą hufca w Tucholi, postanowiliśmy wziąć udział w obchodach Dnia Świętego Jerzego patrona harcerzy. Wtedy to nastąpiło uroczyste złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego, które odbyło się 23.04.2019 r. w obecności komendanta Hufca Tuchola -hm. Danuty Słomy, z rodziców i  innych zaproszonych gości. Otuchy w czasie tej wyjątkowej dla nas chwili dodawała nam nasza gromada zuchowa i drużyna harcerska.

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.” – te ważne słowa przyrzeczenia składaliśmy z powagą i wzruszeniem. Harcerski krzyż, który otrzymaliśmy będą nam zawsze przypominały o tym dniu.

Dla naszych druhen drużynowych Dominiki, Magdy i druha Sławka był to również wyjątkowy dzień, gdyż na ręce komendantki złożyli Przyrzeczenie Harcerskie Związku Harcerstwa Polskiego i otworzyli próbę przewodnikowską. A potem był czas już tylko na śpiew, pląsy i wspaniałą wspólną zabawę.

W dniach 26- 28 kwietnia uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej Akcji Prezydenckiej „ SadziMy” przygotowanej przez kancelarię prezydenta RP Andrzeja Dudy i Lasy Państwowe. Nasza 10- osobowa ekipa posadziła w nadleśnictwie Rytel 1578 dębów szypułkowych.

W ramach świętowania Dnia Flagi i Konstytucji 3- go maja oraz Dnia Świętego Floriana patrona strażaków udaliśmy się do Komierowa na mszę świętą w intencji Ojczyzny i z życzeniami i kwiatami dla naszych druchów strażaków. Zostaliśmy tam miło przyjęci i ugoszczeni. Mimo mocnego deszczu, który towarzyszył nam podczas jazdy rowerowej powrót był już słoneczny.

W czerwcu dzięki naszym druhnom drużynowym nawiązaliśmy współpracę z „Caritasem” przy parafii w Wałdowie i jako jedni z gości uczestniczyliśmy w Święcie Rodziny przy współpracy z KGW i OSP działającymi na terenie parafii. Podczas uroczystości pomogliśmy w organizacji konkursów dla dzieci Obejrzeliśmy programy artystyczne przygotowane przez uczniów tej szkoły, wzięliśmy udział w pokazach strażackich, zamku dmuchanym i zabawach z animatorem.

Na początku czerwca otrzymaliśmy zaproszenie do Szkoły Podstawowej w Przepałkowie. Aby nasz wyjazd był ciekawszy, postanowiliśmy pojechać tam rowerami i urządzić sobie rajd. W szkole czekał też na nas słodki poczęstunek. Tamtejsi uczniowie przyjęli nas bardzo ciepło, czego dowodem było wspólne śpiewowisko na zakończenie naszego pobytu.

Znajomości harcerskie z nowopoznanymi w czerwcu przyjaciółmi pozwoliła nam lepiej się rozumieć i świetnie bawić. Wspólnie w kręgu stanęła z nami ekipa uczniów ze szkoły w Przepałkowie. Raźnym marszem i śpiewem zapoznaliśmy uczniów, rodziców i nauczycieli z pląsami i ciekawymi opowieściami dotyczącymi  historii harcerstwa. Gospodarze przygotowali dla nas wspaniałe smakołyki, przy których wesoło pląsaliśmy i śpiewaliśmy harcerskie piosenki. Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do szkoły. Jechaliśmy zwartą kolumną, więc niektórzy z nas sprawdzili też swoją odwagę. Na terenie szkoły rozeszliśmy się do domów w bardzo dobrych humorach.

Po zakończeniu roku szkolnego wybraliśmy się w 26-ciu na długo wyczekiwany biwak zuchowo- harcerski – zlot ZHP do Białej w Bory Tucholskie. Po przyjeździe na miejsce część z nas poszła na zwiady po okolicy, by podziwiać piękne położenie wsi, reszta została na boisku, by integrować się z pozostałymi obozowiczami. Te trzy dni biwakowania były okazją poznania innych zuchów i harcerzy, musztry obozowej, zasad ogniska obrzędowego, ale także świetną zabawą i zdobywaniem sprawności terenoznawcy i samoradka obozowego dla harcerzy orza leśnika dla zuchów.. Na zakończenie pobytu ostatni raz zasiedliśmy we wspólnym kręgu, popłynęła pieśń „Bratnie słowo” i druhna Komendant puściła iskrę przyjaźni.

26 lipca wyjechaliśmy na 10- dniowy obóz zuchowo- harcerski ponownie do Białej. Tym razem mieliśmy okazję uczestniczyć w obozie wraz z harcerzami z Warszawy, Trzemeszna i druhami z OSP Chojnice. Dzięki temu zapoznaliśmy się z różnymi formami zajęć, pląsów, zabaw i metod spędzania czasu. Różnorodność tych form pozwoliła nam na przeżycie niesamowitych przygód na łonie natury. Były to chociażby: samodzielne stawianie namiotów, budowa obozowiska, liczne kąpiele wodne połączone ze sportami wodnymi, wędrówki, podchody, gry terenowe, ogniska połączone ze śpiewem, zawody strażackie i poznanie pracy druhów strażaków, zdobywanie sprawności tj. w środku lata człowieka zimy, kosmonauty, małego powstańca i milczka. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w obchodach 75- tej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w Tucholi i włączenia się w śpiew piosenek patriotycznych i powstańczych oraz poznania historii tamtych wydarzeń. Niesamowitą okazją do harcerskich wojaży był wyjazd do Fromborka, gdzie mieszkał i prowadził obserwacje Mikołaj Kopernik. Będąc w planetarium oraz parku astronomicznym poznaliśmy niebo i filozofię kopernikańską. Dla znawców sztuki prawdziwą , ucztą była obecność w katedrze fromborskiej, gdzie min. jest złożone ciało astronoma- Mikołaja Kopernika. Obóz ten był czasem intensywnego i aktywnego wypoczynku, ale także okazją do nawiązania nowych przyjaźni i relacji.

Czas wakacji minął bardzo szybko, był oddechem w rodzinnym gronie, ale też momentem planowania i zgłębiania wiedzy harcerskiej.

1 września 2019 roku obchodziliśmy 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Hołd poległym oddaliśmy nie tylko w Sępólnie Krajeńskim, Radzimiu, ale również w Wałdowie.

W Sępólnie uroczystości odbywały się przed pomnikiem Walki i Męczeństwa. Ogrom tragicznych wspomnień oraz lata okupacji przyniosły miejscowej ludności wiele cierpień i nieszczęść. Polska stała się ofiarą hitlerowskich Niemiec. Polska opuszczona przez sojuszników pierwsza stanęła do heroicznej walki. Pomimo ogromu ofiar naród polski nigdy nie został pokonany i nie splamił się hańbą kolaboracji, nie utracił woli walki i wiary w odzyskanie niepodległości. W warunkach okrutnego, okupacyjnego terroru Polacy jako jedyni odtworzyli w podziemiu struktury państwowe. Pamiętajmy o tych wydarzeniach ku przestrodze przyszłych pokoleń, aby się one nie powtórzyły, abyśmy mogli żyć w pokoju, bo raz odzyskana wolność nie jest dana na zawsze.

Naszą szkołę godnie reprezentowała młodzież ze sztandarem szkoły im. Królowej Jadwigi oraz zuchy i harcerze z wałdowskiej gromady i drużyny, którzy pełnili wartę oraz oddali hołd wszystkim pomordowanym podczas II wojny światowej poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem.

Tego samego dnia po południu na cmentarzu w Radzimiu odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę utworzenia tam obozów śmierci. Poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej w intencji pomordowanych, pełnienie honorowej warty i obecność zuchy i harcerze uczcili ten dzień oddając hołd ofiarom II wojny światowej.

W dniu 2 września kontynuując obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami i pracownikami szkoły uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego poprzez udział we Mszy Św. sprawowanej przez druha Sławomira Maciejewskiego. Po Eucharystii harcerze przeszli pod tablicę upamiętniającą ofiary II wojny światowej z Wałdowa i okolic składając kwiaty i zapalając znicze. Następnie przeszliśmy marszem na uroczystości do szkoły. Tam Pani Dyrektor Wanda Tuńska przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pracowników szkoły i uroczyście otworzyła rok szkolny 2019/2020. Poprzez udział naszej szkoły w projekcie ministerialnym “Przerwany Marsz” i happening przygotowany przez brać zuchowo-harcerską przypomnieliśmy sobie tragiczne wydarzenia tamtych lat.

Druhny drużynowe wzięły udział w szkoleniu dotyczącym planu pracy, sprawności oraz z zakresu Rodo. Była to kolejna okazja do nawiązania lepszych relacji z innymi druhami z hufca oraz wróciły z porcją kolejnych informacji, które przekazały pozostałym druhom i przybocznym związanych z funkcjonowaniem naszej gromady i drużyny.

Kolejny tydzień przyniósł następne wyzwanie- zaprezentowanie naszej działalności Lokalnej Grupie Wymiany Doświadczeń, dyrektorom i burmistrzom z różnych rejonów Polski. Była to dla nas okazja do przedstawienia naszej społecznej pracy. Wrzesień przebiegł także pod hasłem akcji naborowej i dołączyły do nas kolejne zuch i harcerze.

Następna akcja harcerska to wyróżnienie dla naszej drużyny, bo dzięki przychylności Druhny Komendant mięliśmy możliwość wzięcia udziału w alercie pamięci związanym z przejściem do konspiracji Szarych Szeregów, tam też zdobyliśmy odznaczenia alertu pamięci. Była to dla nas niesamowita możliwość obecności w miejscach upamiętniających te wydarzenia, min. w Muzeum Powstania Warszawskiego, na Powązkach, a także w miejscach upamiętniających wydarzenia patriotyczne, chociażby Muzeum Katyńskie i Srare Miasto. Obecność i uczestnictwo w koncercie piosenek harcerskich i patriotycznych podkreśliła naszą przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego.

Po niedługim czasie zorganizowaliśmy ” Pamiętniki Pokoleń”, na które zaprosiliśmy gości – prelegentów, 90- letnią rodowitą mieszkankę Wałdowa, która opowiedziała nam historię swojego życia związaną z wybuchem II wojny światowej i pana, który przeżył Rzeź Wołyńską. Harcerze przygotowali podarunk dla zaproszonych gości oraz prezentację związaną z Szarymi Szeregami.

Dzień Papieski przebiegł w tym roku bardziej uroczyście za sprawą harcerzy, którzy zbierali datki na Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspomagając tym samym utalentowaną młodzież polską. W szkole zaś przygotowaliśmy wystawę dzieł Jana Pawła II oraz sprzedaż kremówek.

Harcerze wzięli udział w przepięknej i wartościowej akcji pod nazwą „BohaterON – włącz historię”, organizowanej przezFundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na bohaterską postawę powstańców warszawskich i ich heroiczną walkę w okresie Powstania Warszawskiego. Druhowie i druhny, zuchowie i zuchenki własnoręcznie wykonali kartki tematycznie nawiązujące do tych tragicznych wydarzeń, wypełnili je swoimi refleksjami, podziękowaniami i życzeniami. Za pośrednictwem w/w fundacji kartki zostały doręczone żyjącym powstańcom warszawskim. To naprawdę bardzo cenna lekcja historii.

 18- stego października 2019 roku zakończyliśmy czas próby zuchowej i harcerskiej , która niejednokrotnie okazywała się być również próbą naszego charakteru. Tego to dnia po długim oczekiwaniu i przygotowaniach spotkaliśmy się na zbiórce, podchodach wykonując różne zadania, zuchy znalazły skarb, w którym były odznaki zuchowe. Wtedy dotarliśmy na miejsce , gdzie czekali na nas rodzice i uroczyście odbyła się Obietnica Zuchowa oraz Przyrzeczenie Harcerskie. Był to bardzo ważny dzień dla każdego zucha i harcerza. Piosenki harcerskie śpiewane przy ognisku podkreśliły wyjątkowość chwili, a nocowanie dopełiło zaciśnienia zuchowej i harcerskiej więzi. Bo zuchem i harcerzem zostaje nie tylko ten, kto systematycznie chodzi na zbiórki, ale ten, kto wyznaje i realizuje w swym życiu swoisty harcerski system wartości, który niekoniecznie jest zgodny z normą społeczną i modą. Jak mówi znane powiedzenie: “Raz harcerzem – całe życie harcerzem!”.

W listopadzie wzięliśmy udział w akcji “Szkoła pamięta” sprzątając, przygotowując i ozdabiajac groby naszych boharetów narodowych oraz księży. Pełniliśmy również wartę 1 listopada. Po kilku dniach na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Zalesiu rozpoczęliśmy obchody dnia 11 listopada, przygotowując ognisko obrzędowe, śpiewając pieśni patriotyczne i opowiadając o działaniu naszej gromady i drużyny. Wykonywaliśmy również flagi narodowe i braliśmy udział w grze terenowej. 8 listopada całą szkołą obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodleglości przez Polskę orza odśpiewaliśmy hymn narodowy. 8-9.11 braliśmy udział a RAP- ie w Lubiewie pod hasłem Błękitna Armia gen. Hallera. Wzięliśmy również udział w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej jako gromada i drużyna śpiewając pieśni patriotyczne w WDK w Wałdowie. 11.11 uczestniczyliśmy we Mszy Św. za Ojczyznę. Harcerze zdobyli podczas tych dni sprawność- miłośnik ziemii ojczystej oraz znawca musztry, zuchy zaś sprawność powstańczą oraz piłsudczyka. 21 listopada uczestniczyliśmy w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej zdobywając sprawności.

4- go grudnia nasze druhny drużynowe nagrały piosenkę o Światełku Betlejemskim w studiu nagrań. 6-7.12 zuchy wraz z przybocznymi wzięli udział w Kramiku Świętego Mikołaja w Tucholi i wraz z innymi gromadami z hufca przybyły na nocowanie do Wałdowa, zuchy zbobyły sprawność pomocnika Mikołaja.

Udział druhny drużynowej w projekcie harcerskim zaowocował rozpisaniem sprawności dla zuchów zw. z osobą bł. Wincentego Frelichowskiego ( Przyjaciel/ Przyjaciółka, Wicka), gawędą o Wicku oraz publikacją nt. hejtu i mowy nienawiści opublikowaną na 100-tną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

Harcerze piekli pierniki i ciasteczka świąteczne dla chorych i samotnych pomagając tym samym w akcji ” Caritasu” parafialnego. Włączyliśmy sie również w akcję Szczepu Gostycyn w zbiórkę chemii gospodarczej. Odbyliśmy także podróż do Inowrocławia po Światełko Betlejemskie, które przekazaliśmy do różnych instytucji, min. do kościoła, szkoły, do starostwa i powiatu w Sępólnie Krajeńskim oraz wielu rodzinom w Wałdowie. Wtedy też harcerze zdobyli sprawność Światła Betlejemskiego.

Wybraliśmy się również do Bydgoszczy na uroczystości zw. z Powstaniem Wielkopolskim i spotkaniem opłatkowym u pana Wojewody ze środowiskami patriotycznymi, podczas których przygotowywaliśmy oprawę muzyczną śpiewając piosenki harcerskie. Zorganizowaliśmy także pierwszą wigilię drużynową i zuchową, która była dla nas wszystkich dużym przeżyciem.

11.01.2020 roku nasze druhny zapewniały obstawę ratowniczą na meczu piłki nożnej w CSiR w Tucholi.

Wielkim wyróżnieniem dla nas harcerzy było zaproszenie do Koziegłów pod Poznaniem przez drużynowych, którzy byli u nas w szkole na wymianie doświadczeń na V Chaotyczną Cykoriadę. Byliśmy tam 17-19.01, zawarliśmy nowe przyjaźnie i przeżyliśmy niezapomnianą przygodę. Nasz patrol wrócił nawet z nagrodami i zajął III miejsce. Maszerowaliśmy ok. 40 km, wykonując przeróżne zadania i poznając teren i pobliskie miejscowości, orientując się w mapie i docierając do wyznaczonych miejsc.

24.01 nasi harcerze pełnili watrę na 100-lecie powstania Powiatu Sępoleńskiego. Tego samego dnia przygotowaliśmy wraz z samorządem uczniowskim naszej szkoły bal karnawałowy, podczas którego harcerze, a dokładniej przyboczni i zastępowi przygotowali scenografię, wystrój, muzykę, zadania,posiłki, konkursy i zabawy oraz wiele atracji. Była to niesamowita zabawa w tropikalnym stylu.

Dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie w dniach 7-9 i 19-21.02 mogliśmy być organizatorami kursu przewodnikowskiego, w którym uczestniczyli drużynowi z trzech hufców, z Chojnic, Inowrocławia i Tucholi. Nasi drużynowi ukończyli ten kurs, co było jednym z warunków zamkniecia okresu próby przewodnikowskiej. W tym czasie przypadał Dzień Myśli Braterskiej i mieliśmy możliwość uczestniczyć w zbiórkach przygotowanych przez uczestników kursu oraz zdobyć sprawności zuchowe- narnijczyk oraz harcerskiej- aktor.

28-29.02 zaś po raz pierwszy harcerze uczestniczyli w akcji zorganizowanej w Szczepie Gostycyn, do którego wstąpiliśmy. Był to I Rajd Pileckiego, który jest patronem naszego szczepu. Na rajdzie poznaliśmy życie i działalność naszego patrona, nauczyliśmy się nowych piosenek, min. Ballady o Rotmistrzu Pileckim. Poza tym świetnie się bawiliśmy i spędziliśmy razem harcerski czas. 29 lutego w Gostycynie obchodziliśmy też Dzień Zucha, który przypada raz na 4 lata. Świetne zabawy, pląsy i zadania mogły odbyć sie dzięki Druhnie Komendant naszego szczepu – dh Wiolecie, dh Ewelinie i dh Magdzie. Ich wkład w każdą uroczystość jest nieoceniony.

Wczasie pandemii koronawirusa nasze zbiórki niestety zostały odwołane ze względu na zakaz spotykania się. Jednak zuchy i harcerze kontaktują się ze sobą poprzez media społecznościowe, drużynowi przesyłają im zadania, sprawności do realizacji oraz propozycje pracy na różnych polach słóżby, chociażby pomocy domowej, rodzicom, rodzeństwu, starszym, samotnym, własnego rozwoju i samokształcenia. Choć jest to utrudnienie to nie zanika w nas duch zuchowy i harcerski. Zuchy i harcerze samodzielnie rozpisują sprawności i je realizują przesyłając wykonane zadania do drużynowych. Wspomagamy starszych, samotnych i potrzebujących w naszych wioskach na różne sposoby. Druhna Magda wysyła nagrywane przez siebie piosenki, by zuchy i harcerze mogli uczyć się słów i gdy znów spotkamy się razem przy ognisku zaśpiewać je wspólnie. Różne linki czy akcje, pomagają nam trwać w harcerskich przyrzeczeniach. Ostatnia akcja i obchody Święta Flagi i Konstytucji 3-go Maja są tego dowodem. Przesyłanie do drużynowych zdjęć i filmików ze śpiewem hymnu i na tle flagi oraz spontaniczna obecność i uczestnictwo w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w mundurach oraz warta przy tablicy pomordowanych są tego dowodem. Należy również pochwalić dwie harcerki, które mimo pandemii trzymały wartę przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Wtakich sytuacjach wiemy, że harcerstwo to służba, honor i miłość do Boga i Ojczyzny.

Już wiemy, czym jest harcerstwo. Będziemy starać się w swym życiu przestrzegać punktów Prawa Zucha i Prawa Harcerskiego. Na pewno będziemy dążyć do tego, by starać się być coraz doskonalszymi i lepszymi w myśl słów:

Podążajmy więc raz wyznaczonym przez nasze harcerskie wybory szlakiem, który nieustannie prowadzi wciąż wzwyż”…

dh przyboczna Magdalena Stryszyk

dh drużynowa Dominika Patyna

dh drużynowy Sławomir Maciejewski